Style uczenia się- jaki jest twój?

National Center for Learning Disabilities definiuje style uczenia się jako „sposób w jaki dana osoba preferuje przyswajanie i przetwarzanie informacji. Style uczenia się różnią się od zainteresowań, cech osobowości, czy talentów.”

 

Jest to ważne rozróżnienie. Każdy ma styl uczenia się, który działa najlepiej dla niego, i to naprawdę nie ma nic wspólnego z inteligencją. Można być dobrym w czymś i mieć do tego fatalny styl uczenia się – wiem, że zawsze byłem świetnym mówcą publicznym, ale uczę się strasznie słuchowo. Jeśli potrafisz poznać swój własny styl uczenia się, możesz uczyć się łatwiej i zrozumieć, jakie rodzaje lekcji działają najlepiej dla ciebie.

 

Istnieje kilka różnych stylów uczenia się, jednak najczęściej spotykane to wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. Osoby uczące się wzrokowo zazwyczaj lepiej pojmują rzeczy, gdy widzą je wizualnie – uczą się patrząc na wykresy, diagramy, zdjęcia itp. Osoby uczące się ze słuchu wolą słuchać; uczą się słuchając wykładów lub prowadząc dyskusje (i zazwyczaj mają doskonałą pamięć). Wreszcie, kinestetycy uczą się najlepiej poprzez wykonywanie czynności; potrzebują jakiegoś rodzaju praktycznego działania, aby w pełni coś zrozumieć.

 

Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, jaki jest Twój osobisty styl uczenia się, jest metoda prób i błędów.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie brainboss.pl