Najbardziej opłacalne zawody

Wszyscy chcemy zarabiać więcej pieniędzy, prawda? To znaczy, że nie tylko to mówimy, to coś, czego naprawdę chcemy, prawda? Można to stwierdzić po tym, ile czasu wszyscy spędzają na przeglądaniu ofert pracy (a także po tym, jak wiele z tych ofert ma w tytule „Zarabiaj więcej pieniędzy!”). Ale które zawody płacą najwyższe pensje?

Okazuje się, że zależy to od Twojej definicji „zawodu”. Jeśli szukasz tylko najwyższej rocznej pensji, możesz założyć, że praca taka jak bycie ortodontą lub okulistą będzie na szczycie listy. Ale kiedy uwzględnimy koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i inne koszty ogólne, staje się jasne, że niektóre wysoko płatne zawody są w rzeczywistości znacznie mniej opłacalne, niż się wydaje.

 

Aby dowiedzieć się, które zawody są najbardziej opłacalne ogólnie – to znaczy oferują zarówno wysokie dochody i niskie koszty ogólne – skonsultowaliśmy kilka różnych źródeł. Pierwszym z nich jest ankieta przeprowadzona przez LendEdu, która dotyczyła 50 różnych zawodów i zawierała dane na temat ich średniego rocznego dochodu, a także średniej składki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Ważne jest, aby zauważyć, że badanie to nie uwzględniało żadnych innych kosztów ogólnych dla tych zawodów (takich jak przestrzeń biurowa lub sprzęt).

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie finanseweb.pl